Gebruiksvoorwaarden

Art. 1 Definities
Webshop: de virtuele winkels van D5GAMES: Speelkoning (http://www.speelkoning.be), Spelshop (http://www.spelshop.be), Wargameshop (http://www.wargameshop.be), Aquaplayshop (http://www.aquaplayshop.be) en Spelshop Mobile (http://www.spelshop.be/mobile).
Product: dit zijn de diensten en goederen die te koop aangeboden worden in de webshop. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bordspellen, kaartspellen, buitenspellen, radiogestuurde voertuigen,...
Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

Art. 2 Prijs
Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclfusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestiging
De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een aankoopbevestiging per e-mail van D5GAMES met daarin volgende vermeldingen:

- Bestelnummer (uniek nummer);
- Naam en adres van de koper;
- Per product: product omschrijving, aantal, eenheidsprijs inclusief BTW en subtotaal (subtotaal = aantal x eenheidsprijs);
- Verzendingskosten indien van toepassing;
- Het totaalbedrag. Het totaalbedrag is de som van de hierboven beschreven subtotalen en de eventuele verzendingskosten.

De e-bevestiging maakt de koop definitief. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

Art. 4 Betaling
De betaling gebeurd via overschrijving, kredietkaart, PayPal of cash indien de producten worden afgehaald of verzonden. In onze afhaalpunten van Ramsel en Rotselaar is het ook mogelijk om cash te betalen.
De producten worden verstuurd of kunnen afgehaald worden zodra ze bij D5GAMES beschikbaar zijn. Bij afhaling wordt een e-mail gestuurd zodra de producten beschikbaar zijn. Courante producten zijn meestal op voorraad. Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van D5GAMES.
D5GAMES is nooit verplicht om tot levering over te gaan als de bestelde producten nog niet zijn betaald en de producten blijven eigendom van D5GAMES tot de betaling is uitgevoerd.
Indien de betaling voor de bestelde producten na 7 dagen nog niet is ontvangen worden de producten niet meer gereserveerd voor de klant. Dit betekent echter niet dat de bestelling nietig wordt verklaard.
Voor sommige betalingsmethoden zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Deze worden vermeld tijdens de uitcheckprocedure.

Art. 5 Aflevering van de bestelde producten
De aangekochte producten kunnen:

- of door de koper afgehaald worden Ramsel, Rotselaar of andere afhaalpunten die op de website worden vemeld.
- of door D5GAMES verzonden worden naar het in de bestelling opgegeven adres van de koper. In dit geval kan er een verzendingskost worden aangerekend (uitdrukkelijk vermeld in de e-bevestiging). De verzendingen gebeuren via Bpost, DPD, PostNL of per koerier. Indien wenselijk kan D5GAMES nog andere vervoersmiddellen inschakelen om de producten bij de koper af te leveren.

Art. 6 Terugname
Als u niet tevreden bent over uw aankoop dient u dit binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons te melden via het contactformulier. U dient vervolgens het product binnen de 7 dagen aan ons retour te sturen. De adresgegevens zullen door ons ter beschikking worden gesteld. De verzendingskosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

Voorwaarden:

- Het product werd aangekocht in een webshop van D5GAMES;
- Het product zit in de originele verpakking en is nog steeds intact;
- Het product werd niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.

Tijdens de proefperiode van 14 dagen mag je het product inspecteren zoals je in een normale winkel zou doen. Het is dus niet toegestaan om de folie te verwijderen als je het product nog wil retourneren.

Art. 7 Aansprakelijkheid tijdens de verzending
Geen enkele verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd voor het verlies of de beschadiging, direct of indirect, wat de oorzaak ook moge zijn nadat de producten onze opslagplaats hebben verlaten. Indien het product beschadiging oploopt tijdens de verzending of zoekt raakt door een fout van de transporteur kan de koper alleen vergoed worden voor de geleden schade in de mate dat de verzekering van de transporteur de schade dekt. Indien gewenst kan u contact met ons opnemen om een verzekerde verzending te bekomen. Mits een kleine toeslag kan u de producten verzekeren zodat alle schade kan vergoed worden.

Klachten moeten worden ingediend binnen de 4 werkdagen na het ontvangen van het pakket.

Art. 8 Aansprakelijkheid
De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan D5GAMES niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend (ook als de eerste verzending gratis was).

Art. 9 Betwistingen
Eventuele klachten dienen door de koper via het contactformulier of door aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan D5GAMES. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Art. 10 Gegevensbeheer
De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

Art. 11 Beschikbaarheid
Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als we de producten zelf niet op voorraad hebben zijn we afhankelijk van de meldingen die we ontvangen van onze leveranciers. Op het moment dat de koper een bestelling doet zullen we de producten die we niet zelf op voorraad hebben zo snel mogelijk bestellen en brengen we de koper op de hoogte van de vermoedelijke levertermijn. Alle fouten en wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u een volledige terugbetaling van de bestelde goederen zal ontvangen.

D5GAMES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn die ter indicatie wordt opgegeven op onze website. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding. U hebt het recht de bestelling te annuleren als de wachttijd meer dan 21 werkdagen bedraagt en we de bestelde producten nog niet hebben overgedragen aan onze transporteur. Indien het product niet op voorraad is en het is belangrijk dat u het voor een bepaalde datum ontvangt, vragen wij u om ons vooraf te contacteren zodat we u een zo correct mogelijke inschatting kunnen geven van de haalbaarheid van de door u gewenste leveringsdatum.

Art 12 Promoties
D5GAMES heeft de mogelijkheid om promoties door te voeren. Dit kan gebeuren door het tijdelijk verlagen van de prijs van sommige producten in onze webshop of door het aanbieden van kortingscodes. Deze kortingscodes kunnen algemeen zijn en dus voor iedereen beschikbaar, maar deze kortingscodes kunnen ook persoonlijk zijn of voor een beperkte groep mensen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen (bijvoorbeeld lid zijn van een spellenclub). Als mensen gebruik maken van kortingscodes die niet voor hen van toepassing zijn (bijvoorbeeld geen lid zijn van een spellenclub en toch een kortingscode hiervoor doorgeven) heeft D5GAMES het recht om de kortingscode te verwijderen en de bestelling aan normale kostprijs aan te rekenen. De klant zal hiervan steeds ingelicht worden zodat hij het gebruik van de kortingscode kan rechtvaardigen. Tenzij anders vermeld zijn alle kortingscodes beperkt tot 1 per persoon. Bij de aankoop van cadeaubonnen zal steeds de betaalde waarde gebruikt worden als waarde voor de cadeaubon. Er is geen korting mogelijk op cadeaubonnen.

Art 13 Combineerbaarheid van promoties
Het is niet mogelijk om een kortingscode te gebruiken op een product dat al in promotie is, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in de toelichting van de kortingscode. Er kan hoe dan ook slechts één kortingscode per bestelling worden gebruikt en verschillende kortingen zijn niet combineerbaar.

Art. 14 Ontbinding van verkoop
In samenspraak met D5GAMES kan als uitzondering een aankoop nietig worden verklaard. Indien er reeds kosten werden gemaakt door de bestelling heeft D5GAMES het recht een vergoeding te vragen voor deze kosten.

D5GAMES, http://www.speelkoning.be en http://www.spelshop.be zijn eigendom van de BVBA D5GAMES

BVBA D5GAMES
Begijnendijksesteenweg 60A,
B-2230 Ramsel

BE 0826.338.248