Ons Privacybeleid

Bij spelshop hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. De persoonsgegevens die u ons bezorgt zullen door ons gebruikt worden om bestellingen via onze webshop te verwerken. Spelshop behoudt zich het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken om u indien noodzakelijk persoonlijk te contacteren en te informeren over bestellingen aangegaan in onze webshop of in onze fysieke winkel via brief, e-mail of telefoon. Uw gegevens zullen ook gedeeld worden met transportfirma's die belast zijn met het afleveren van de producten bij u thuis, op het werk of in een afhaalpunt. We werken enkel samen met firma's die net zoals ons zorgvuldig omspringen met uw persoonsgegevens en aandacht schenken aan een volwaardig privacybeleid. We zullen uw persoonsgegevens nooit en op geen enkele manier ter beschikking stellen van derden voor advertentiedoeleinden.

Onze commerciële en informatieve boodschappen aangaande onze producten en activiteiten worden verspreid via mailings met Mailchimp. U zal deze mailings alleen ontvangen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven bij het aanmaken van een account of indien u zich expliciet hebt ingeschreven voor deze mailings. Indien deze toestemming ontbreekt zal u niet mee opgenomen worden in onze mailing list. De toestemming geeft enkel toestemming aan Spelshop om u deze mailings te bezorgen en uw e-mail adres zal dus nooit gedeeld worden met derden. We verspreiden ook commerciële en informatieve boodschappen via sociale media (Facebook, Instagram,...). Deze boodschappen zijn enkel gericht op gebruikers die aangegeven hebben onze account op te volgen en verdere verspreiding kan gebeuren volgens de specifieke regels van toepassing op het sociale mediaplatform.

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, indien nodig de verbetering ervan te vragen of om het wissen van uw gegevens te vragen. Bij het wissen van uw gegevens dient wel de opmerking gemaakt te worden dat we noodzakelijke gegevens voor een correcte boekhoudkundige opvolging zoals facturen niet kunnen verwijderen.